Начало /

Резервации

Договор за пребиваване в хотела


Сключването на договор между хотелиера и потенциалния гост започва с постъпване на резервация (намерение) за пребиваване в хотела.
За да гарантира резервацията си, потенциалният гост трябва да предплати най-малко сума, равна на 30 % от стойността на нощувката.
Ако гостът не наеме предвидената съгласно резервацията стая или не извърши анулиране в тридневен срок преди датата на пристигане, той дължи неустойка на хотелиера в размер на предплатената сума (капаро).
Договорът за пребиваване се сключва минимум за една нощувка, която обхваща времето от 24 часа – пристигане в 12.00 ч. на обяд на първия ден и заминаване до 12.00 ч. на другия ден. Ако гостът остане по-дълго от предвидения срок и не продължи престоя си в хотела, му се начислява такса в размер на 50 % върху стойността на нощувката, която се таксува като почивка.


Хотелът е длъжен да предостави услуги, съответстващи на изискванията за категоризация и обявените предварително цени.
При констатирани груби нарушения на вътрешния ред в хотела, нарушаване на законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на хотела, собственикът има право да прекрати договора и престоя на гостите в хотела.

Резервационна форма

2. Права и задължения на гостите

 • Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в хотела.
 • Гостите на хотела по време на престоя си нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите  освен с предварителен регламент.
 • Гостите на хотела трябва да пазят тишина през нощните и следобедните часове.
 • В сградата на хотела е забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и обемисти предмети (багажи, мотоциклети, велосипеди и др.)
 • Не е разрешено внасянето на домашни животни.
 • Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията на хотела (без съгласуване с управителя на хотела).
 • Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите в хотела.
 • Гостите на хотела носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество на хотела.
 • Гостите са длъжни при настаняване в хотела да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.
 • Забранено е воденето на външни лица на територията на хотела (в стаите, в градината, в залите и на паркинга) за пребиваване без разрешение от администрацията в хотела.
 • При напускане на хотела гостите са длъжни да затварят външните прозорци и врати на стаите (апартаментите).
 • При напускане на хотела гостите са длъжни лично да оставят ключовете на домакина.
 •  

3. Начини на резервиране

 • Резервация на място в хотела или по телефона.
 • Резервация по банков път – по банковата сметка на хотела.

4. Анулиране на резервация

 • Анулирането за индивидуални туристи – ако е направено 3 дни преди датата на пристигане, туристът не дължи неустойка. Ако този период не е спазен дължи неустойка в размер на капарото.
 • Анулирането за групи туристи – ако е направено 7 дни преди датата на пристигане, туристите не дължат неустойка. Ако този период не е спазен дължат неустойка в размер на капарото.

 

5. Резервиране, капариране и анулиране през празниците – Студентски празник, Коледа, Нова година:

 • Резервацията се счита за потвърдена след заплащане на капаро в размер на 50 % най-малко 1 месец преди пристигане на туристите.
 • Анулирането – ако е направено 1 месец преди датата на пристигане на туристите не се дължи неустойка. Ако този период не е спазен се дължи неустойка в размер на капарото.